Jaunumi

Festivāla Latviabeerfest organizators noslēdzis līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu

Festivāla Latviabeerfest organizators noslēdzis līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu

IA Mans alus, reģ. Nr. 42103109524, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 2022.gada 29.martā noslēdza līgumu Nr. SKV-TL-2022/9 par atbalsta saņemšanu  pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Ar LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta 2022.gada 8.aprīļa lēmumu Nr. NOS-SKV-2022/452 apstiprināts SIA Mans alus pieteikums (identifikācijas numurs SKV-P-2022/87) Starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmajām aktivitātēm saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķi „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”” un nolemts piešķirt de minimis atbalstu. 

Organizē    Atbalsta Partneri

SAHMArt-expoStageCrewMyBeer